מבחנים וחגורות

בעבר היו 2 צבעים לחגורות - שחור למורה ולבן לתלמיד. כיום חולקו החגורות לצבעים כדי לקבוע סטנדרטים אחידים לרמות השונות ולתת למתאמן מושג כללי על הרמה שלו. כמובן שיכולת הלחימה האמיתית תלויה גם בדברים נוספים שאינם מתבטאים בחגורה, ושכיח למצוא מתאמנים בעלי חגורה זהה ורמה שונה.  צבעי החגורות עשויים להיות שונים במקצת בקבוצות שונות.
הדרך לקביעת החגורה היא על ידי מבחן, לאחר שהמורה מוצא כי התלמיד הגיע לרמה הנדרשת. המבחנים שלהלן מהווים רק דוגמא לרמה הנדרשת, מתוך דוגמאות רבות. המבחנים בפועל עשויים לכלול טכניקות אחרות ודרישות נוספות.

חגורה צהובה (קיו 5):

טיהן טאי ג'יצו:

קאיטן (גלגולים): קדימה, אחורה, צד

אוקמי (נפילות): זמפו אוקמי (נפילה קדמית ללא גלגול), זנפו קאיטן (נפילה עם יד אחת אחרי הגלגול)

 

קאמאה (עמידות):

פודו ריו: שיזן טאי, פודוזה

טאגאקי יושין ריו: סזה

טוגאקורה ריו: דוקו

גויוקו ריו: איצ'ימונג'י (יד אחורית ליד מרפק), היקו, ג'ומונג'י

קוטו ריו: הוקו, סייגאן (יד אחורית ליד כתף), בובי

קוקישינדן ריו: הירא, סייגאן (יד אחורית באמצע החזה), קוסיי

 

דאקן טאי ג'יצו:

צקי: ימני ושמאלי (ללא תוקף)

זנפו קרי (בעיטת דחיפה): ימנית, שמאלית

שטו: אומוטה, אורה

אוצ'י אוקה (בלימה פנימית) עם טאי סאבאקי

 

ג'ו טאי ג'יצו:

אומוטה גיאקו

אורה גיאקו

גאן סקי נאגה

קובי נאגה

 

טה הודוקי (שחרורי יד):

טכניקות רשות וחובה:

יד אחת (45 מעלות עם יד מאוזנת, יד אופקית)

שתי ידיים

חגורה כתומה (קיו 4):

טיהן טאי ג'יצו:

קאיטן (גלגולים): 45 מעלות אחורית, מאיצ'י, גלגלון

 

דאקן טאי ג'יצו:

סריות של התקפות צקי עם שותף: אוקה פנימי וחיצוני (אוצ'י וסוטו לסירוגין)

סריות של בעיטות עם שותף: אוקה פנימי וחיצוני

אומוטה שטו טובי (קפיצה)

אורה שטו כפול, טובי (קפיצה) {קאפי מקוטו ריו}

 

ג'ו טאי ג'יצו:

אומוטה גיאקו: מקומי אוצ'י (אחיזת דש), מצקי

אורה גיאקו: אחיזת דש, אורה שטו לפני הבריח

אוניקודאקי: אומוטה, אורה

מושה דורי

גושה דורי (מוסו דורי)

האראי גושי

אוסוטו גארי (טאטוא רגל)

קושי נאגה

 

טאי הודוקי (שחרורים):

בריחה מחיבוק דוב

 

קאטה:

1.    ג'ומונג'י נו קאמאה נו קאטה

2.    היקו נו קאמאה נו קאטה

3.    קאטה נאמי: טורי (תוקף) מתקיף: צקי ימני -> בעיטה ימנית -> צקי ימני;

אוקה (מתגונן): מגיב עם ג'ודאן אוקה ביד שמאל (חסימה פנימית) -> דאקן לברך של טורי עם יד ימין -> ג'ודאן אוקה עם שמאל (לתוך קוסיי נו קמאה) -> כניסה להאראי גושי עם יובי קן (בושי עם יד פתוחה לצוואר).

4.    טורי: צקי. אוקה: אוצ'י אוקה עם יד שמאל, הכאה לסנטר עם יד ימין.

5.    טורי: צקי. אוקה: הטייה עם יד קדמית ובו זמנית דחיפה לצלעות.

 

ראנדורי:

טורי: שני אגרופים; אוקה: תגובה חופשית.

טורי: שני בעיטות; אוקה: תגובה חופשית.

טורי: התקפה עם מקל; אוקה (משיזן טאי):

1.    טאי סאבאקי אחורה.

2.    גלגול קדמי.

טאי סאבאקי קדימה ותפיסת המקל.
חגורה ירוקה (קיו 3):
 

טיהן טאי ג'יצו:

קאיטן: גלגול רחיפה, קפיץ ידיים

אוקמי (כל בלימות הנפילה)

טאי סאבאקי ב- 6 כיוונים

 

דאקן טאי ג'יצו:

טאי סאבאקי שלם - 6 כיוונים מול צקי

בעיטות: בעיטת דחיפה צידית, יוקו גרי, בעיטת עקב לסנטר, בעיטת סטירה פנימית וחיצונית, מאייגרי (נעיצה עם הכדור של הרגל; נעיצה עם הבהונות - סוק שי).

 

ג'ו טאי ג'יצו:

סאו נאגה: איפון, מורוטה

טומואה נאגה

גאנסקי אוטושי

טאקה אורי

טמאקורה

 

הודוקי (שחרורים):

טה הודוקי: אומוטה ואורה גיאקו מאחיזת שתי ידיים.

ג'וג'י גאטאמה (חניקת צלב) - שחרור על ידי שימוש בנקודות לחיצה של המרפק -> טאי אוטושי

 

קאטה:

1.    סאן שין צקי נו קאטה:

          צִ'י (אדמה) - סאן שין צקי

          סְוִוי (מים) - אומוטה שטו

          קַא (אש) - אורה שטו

          פוּ (רוח) - בושי

          קוּ (ריק, כלום) - בעיטת דחיפה קדמית

2.    קוקו נו קאטה:

טורי: צקי ימני -> בעיטה קדמית שמאלית -> צקי ימני;

אוקה: ג'ודאן אוקה בשמאל -> גדאן אוקה בימין -> ג'ודאן אוקה בשמאל ושטו עם ימין -> נסיגה לאיצ'ימונג'י;

טורי: פסיעה ובעיטת דחיפה ימנית;

אוקה: פסיעה צידית וקרי קאישי עם רגל ימין ->החלפת רגליים והתקפה עם בושיקן לגב התחתון (כלייה ימנית).

3. אומוטה ואורה גיאקו מאחיזת דש, בזמן שהיריב מתקיף עם צקי מלווה בבעיטה; הורדה למטה וריתוק באחד משלוש הריתוקים הבסיסיים.

 

ראנדורי:

טורי תוקף; אוקה מתחמק על ידי שימוש בטאי סאבאקי ללא מגע.

טורי מתקיף באגרופים ובעיטות; אוקה מבצע טכניקות לפי בחירה.

טורי מתקיף ראש או כתף עם האנבו. אוקה מבצע טכניקות לפי בחירה.
חגורה כחולה (קיו 2):
 

טיהן טאי ג'יצו:

קאיטן: גלגול מעל מכשול, בעיטת קפיצה וצקי עם קיאיי.

 

דאקן טאי ג'יצו:

מסזה: צקי, בלימה (עולה עם יוקו ארוקי), בעיטת דחיפה

עומד: שילוב של בעיטות: קדמית -> צידית -> אחורית, בעיטת מספריים

 

ג'ו טאי ג'יצו:

אורה גושה דורי

סאו אוטושי (איפון בירידה על ברך אחת)

קאטה גורומה

אוסוטו גארי עם יוקו גרי לברך

וואקי גאטאמה

אודה גאראמה

טאי אוטושי: שתי רגליים על הרצפה, ירידה על ברך ליד השותף, ירידה על ברך רחוקה תוך ישור הרגל האחרת

 

הודוקי (שחרורים):

הגנות נגד חניקת אצבע קדמית:

1.    טאי סאבאי תוך סיבוב עם יד ימין

2.    תפיסת יד אחת ואומוטה או אורה גיאקו

3.    נוקי טה (התקפה) לצוואר

4.    בעיטה לקיבה

הגנות נגד חניקת אצבע אחורית:

1.    טאי סאבקי תוך סיבוב עם יד ימין

2.    אומוטה גיאקו

3.    בעיטה אחורית לקיבה

 

קאטה:

1.    הגנות נגד סכין:

*דקירה ישרה:

    א. הטייה -> אגרוף ליד הסכין -> אומוטה גיאקו והורדה באוסוטו גארי או האראי גושי

    ב.  אוצ'י אוקה -> התקפה לסרעפת -> מושה דורי

*דקירה מלמטה:

    א. אוניקודאקי

    ב. בעיטה למפשעה

*שיסוף: איפון סאו נאגה

2.    סאן קאקו האדקה ג'ימה

3.    קאסומי דורי (מסזה)

4.    דו גאישי (מסזה)

 

ראנדורי:

חופשי. התמקדות על קאמאה, תנועה בשטח, רוח לחימה ושימוש בקיהון.

חגורה חומה (קיו 1):

טיהן טאי ג'יצו:

קאיטן: קפיץ ידיים, קפיץ ידיים ביד אחת, גלגלון ביד אחת, קפיץ ידיים אחורי

 

התחמקות מההתקפות של טורי:

אורה גיאקו - אוקה מבצע קפיץ ידיים ביד אחת.

מורוטה סאו נאגה - אוקה מבצע סלטה קדמית -> עומד ובעיטה אחורית

סאואה גיאקו - אוקה מסתובב גב אל גב -> סלטה על גבו של טורי למצב עמידה -> בעיטה קדמית

גושה דורי - אוקה מבצע סלטה אחורית ובעיטה לקיבת טורי

אוסוטו סאואה -> אוקה מתגלגל על גבו של טורי ובועט לקיבה

 

דאקן טאי ג'יצו:

בעיטת סטירה פנימית וחיצונית - בעיטת דחיפה

מפודוזה: חסימה, צקי, מאיגרי

בעיטת דחיפה קדמית בקפיצה

בעיטה סינית: עם כף הרגל למפשעה, עם סוק שי או כרית הרגל לטורי שעומד לצד אוקה

מאוואשי גרי עם הכריות: למקלעת השמש בשיפולי הבטן, לראש

אורה מאוואשי גרי

בעיטת גרזן

משיזן טאי: בעיטת דחיפה קדימה -> לצד -> אחורה, ללא הנחת הרגל.

בעיטת עקב סיבובית לגבהים שונים

 

ג'ו טאי ג'יצו:

טורי תופס את דשו של אוקה ונותן אגרוף לפניו עם ידו החופשית. אוקה בולם, ומבצע:

    האנה גושי (נינג'יצו, ג'ודו)

    אוצ'י מאטה (טאגאקי יושין ריו, ג'ודו)

    האראי גושי (ג'ודו)


 

קאטה:

1.    מפודוזה: אורה גיאקו על ידו של טורי על ידי שימוש ביד ורגל.

2.    מפודוזה: אומוטה גיאקו תוך עליה -> בעיטה לצלעות -> הורדה לריתוק.

3.     היטו (צואי - קן נו קאטה): {קוטו ריו}

טורי: גושין צקי לחזה -> בעיטת קפיצה שתי רגליים (או מספריים) -> רגליים על הרצפה -> גלגול אחורי.

4.     טאן גקי (הוקו נו קאטה): {קוטו ריו}

טורי: צקי ימני -> צקי שמאלי

אוקה:בלימה ימנית (אחורית) -> בלימה שמאלית להוקו נו קאמאה -> בועט בטורי עם רגל ימין לקיבה -> מתקיף עם שני אגרופים צלובים לקיבת טורי (בכריעה על הברך).

5.     מיגי טאו סאו נו קאטה: {טוגאקורה ריו}

שני הצדדים מחזיקים יד ביד, אחרי 3 התקדמויות ->מעבר מתחת לזרוע ונעילה (סוג של מושה דורי).

6.     רניו: {גויוקו ריו}

צקי ימני -> בעיטה ימנית -> אחיזת דש עם יד ימין.

אוקה:אוצ'י אוקה -> גדאן אוקה חיצוני -> אורה שטו לרקה -> אורה גיאקו -> שינוי לאומוטה גיאקו עם בעיטה לחזה -> הורדה בהאראי גושי (או אוסוטו גארי) -> בעיטה עם העקב לצלעות.

7.     היסאסקו: {קוטו ריו}

התקף את היריב עם האפה (לאוזניים) -> תפוש את צווארו -> קפוץ עליו (כרוך רגליים מסביב הגוף) -> קיקאקו קן לראשו -> פול אחורה למטה ותפוס את קרסוליו -> הפל אותו אחורה -> נעילת רגל -> בעיטת עקב ללב.

8.    אורה נאמי: {קוקישינדן ריו}

טורי: צקי ימני -> צקי שמאלי -> בעיטה ימנית -> צקי ימני.

אוקה: אוצ'י אוקה -> אוצ'י אוקה -> גדאן אוקה -> אוצ'י אוקה (לקוסיי נו קאמאה) -> דאקן לזרוע -> אוניקודאקי תוך החלקה קדימה -> בעיטה עם סוק שי לרגל שמאל -> כריעה על ברך ימין.

9.    הוסצו (מופע גלגול): {קוקישינדן ריו}

טורי: צקי ימני -> צקי שמאלי -> בעיטה ימנית -> צקי ימני.

אוקה: אוצ'י אוקה -> אוצ'י אוקה -> גדאן אוקה -> אוצ'י אוקה -> ביצוע גושה דורי על יד ימין.

טורי: מיישר יד ובורח תוך שימוש בטאי סאבאקי לחזית.

אוקה: תופס את כף היד עם יד ימין -> סוגר עם יוקו ארוקי ואגרוף שמאלי לצלעות התחתונות -> מרים את יד ימין של טורי ופוסע מתחת -> סאואה תוך סיבוב אחורה וכריעה על ברך ימין.

 

ראנדורי:

הגנות נגד סכין - טכניקות לפי בחירה

רנדורי חופשי
חגורה שחורה
החגורות השחורות מדורגות מדאן 1 ועד דאן 10. דאן 1 מהווה  תעודת הוראה, אך מדריך חייב על פי החוק גם בקורס מדריכים ממלכתי הכולל עזרה ראשונה, אנטומיה, פיזיולוגיה, תורת האימון ועוד (חוברת הקורס בווינגייט להורדה כאן).
לדאן 5 (ישיבה בעיניים עצומות והתחמקות בתזמון מדויק מחרב שמונחתת בפתאומיות מאחור) ניתן להבחן רק אצל או בהשגחת דר. מאסאקי האצומי, ראש השיטה.
דאן 6 ומעלה ניתן על ידי דר. מאסאקי האצומי, בין היתר על תרומה לשיטה. בדרגת דאן 10 קיימת גם חלוקה פנימית של 6 רמות.

בחזרה לדף הבית

     תכנים ועיצוב ע"י אריה סגל